Historia Hufca


O harcerzach w powiecie kożuchowskim, a od 1953 r. w powiecie nowosolskim, możemy mówić dopiero od czasów wyzwolenia tych terenów.
18 maja 1945 r. do Nowej Soli przybywa dh Walenty Paterski - instruktor harcerski, który jako pierwszy zaczął organizować życie harcerskie. W czerwcu tegoż roku przybywają: Emilia Weinert, Stanisław Walter, Bogusław Olechnowski i inni. Byli oni naszą pierwszą czołówką harcerską, która postanowiła zbudować tu drużyny harcerskie w takim kształcie, jakie pamiętali ze swych niedawnych działań.
Rozpoczynają działalność drużyny harcerskie. Jako pierwsza powstała drużyna pozaszkolna harcerek im. Olgi Małkowskiej, której drużynową była Gertruda Strzelczanka - pracownik Zarządu Miejskiego.
We wrzesniu1945 r. z inicjatywy dh Paterskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 powstaje pierwsza męska drużyna harcerska którą kieruje dh Bogusław Olechnowski.
Uruchomiony został Dom Harcerza przy ulicy Roosvelta (obecnie W. Witosa), gdzie harcerze odbywali swe zbiórki podczas niepogody. Tu też powstała kolejna drużyna męska, a jej organizatorem i drużynowym był dh Paterski.
W końcu października 1945 r. grupa instruktorów tworzy w Nowej Soli własną Komendę Hufca. Hufcowym w demokratyczny sposób wybrany zostaje najbardziej doświadczony instruktor z długoletnim stażem - HO Walenty Paterski.
Nowosolscy harcerze nie wiedząc jeszcze o utworzeniu Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy, samorzutnie przystąpili do pracy nad formowaniem nowych drużyn i szkoleniem drużynowych.
W grudniu 1945 r. dh phm Michał Dzwonko - drużynowy w Starym Cieniu (obecnie Stare Żabno) przybył do Komendy Hufca aby formalnie zgłosić powstałą w sierpniu 1945 r. drużynę harcerską w Starym Cieniu. Jako instruktor ze stopniem podharcmistrza przejął Hufiec, który przekazał mu dh Paterski. Druh Dzwonko zgłosił fakt utworzenia Komendy Hufca w Komendzie Chorągwi w Jeleniej Górze i z dniem 15 stycznia 1946 r. uzyskał formalną nominacje na hufcowego.
Działało w Nowej Soli również Koło Przyjaciół Harcerstwa, na czele którego stał mecenas Antoni Wojtowicz.
W styczniu 1946 r. w budynku przy ulicy Żeromskiego w dniu 13-go, trzynaście drużyn złożyło pierwsze na tych terenach przyrzeczenie harcerskie.
W kwietniu 1946 r. hufcowy, dh Dzwonko, uzyskuje od Inspektora Szkolnego upoważnienie pisemne, na mocy którego drużyny harcerskie mogą być organizowane we wszystkich szkołach w powiecie. Hufce rosną organizacyjnie. Na dzień 1 maja 1946 r. oba hufce liczą razem ponad 260 członków z czego hufiec męski ok. 160, żeński - ponad 100.
Pierwsze lato w 1946 r. przypomniało harcerzom o ich harcerskich zainteresowaniach. Z uwagi na chroniczny brak sprzętu i transportu pierwszy obóz szkoleniowo wypoczynkowy został zorganizowany w niedalekim Starym Cieniu, gdzie można było dojść pieszo. Używano namiotów i pałatek wypożyczonych z pobliskiej jednostki wojskowej. Na tym obozie 62 druhów zdobywało swoje pierwsze wiadomości na stopień młodzika i niezbędne dla zastępowego. Komendantem obozu był dh Paterski. W tym samym czasie harcerki pod wodza druhny Weinert wypoczywają i szkolą się w Kochanowie koło Lubięcina, gdzie brało udział 60 druhen.
W grudniu 1948 r. na szczeblu chorągwianym we Wrocławiu dochodzi do połączenia komend harcerek i harcerzy. W wyniku tego powstaje Dolnośląska Komenda Chorągwi Harcerskiej. To był początek procesu łączenia hufców na terenie kraju.
W styczniu 1947 r. przystąpiono do łączenia hufców harcerskich na terenie powiatu kożuchowskiego. W dniu 10 lutego z inicjatywy Zarządu Powiatowego ZMP i pod presją władz partyjnych - odbyło się wspólne posiedzenie komend hufców : żeńskiego i męskiego. 6 marca 1949 r. nastąpiło połączenie hufców.
Z dniem 1 sierpnia 1975 r. rozwiązane zostały powiaty. Reorganizacja administracyjna objęła także Związek Harcerstwa Polskiego. Z dużego, powiatowego hufca nowosolskiego wyłoniły się małe samodzielne hufce : Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko i Nowa Sól. W miarę rozwijania swojej działalności, nowo powstałe hufce nie posiadające w większości właściwej bazy organizacyjnej bądź kadrowej - natrafiają na trudności finansowe. W latach 80-tych, za zgodą i aprobata Komendy Chorągwi, komendy niektórych hufców rezygnują ze swej autonomii i ponownie łączą się z dawnym macierzystym hufcem nowosolskim ( za wyjątkiem Kożuchowa ). Coraz częściej mówi się o przyjęciu imienia - bohatera hufca. Okazją do tego stał się środowiskowy Zlot Synów Pułku Środkowego Nadodrza - jaki odbył się w Nowej Soli w Muzeum Regionalnym w dniu 10 października 1976 r. Inicjatorem tego spotkania synów pułku był kustosz Muzeum - pan Aleksander Fudalej oraz Komenda Hufca ZHP, z ramienia której działał nasz hufcowy hm Zenon Józefowicz. druh Zenek już od dłuższego czasu pilotował temat współpracy ze środowiskiem Synów Pułku. Właśnie podczas tego spotkania nasz nowosolski hufiec otrzymał imię Synów Pułku jako zbiorowego bohatera hufca.

Webmaster : Andrzej Stacherski
Ostatnia modyfikacja : 16 maj 1997