Milczyce

 Źródło :
SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH
wydany Pod Redakcyą
Bronisława Chlebowskiego, Magistra nauk filologiczno-historycznych b. Szkoły Głównej Warszawskiej.
Władysława Walewskiego, obywatela ziemskiego, Kandydata nauk dyplomatycznych Uniwersytetu Dorpackiego.
według planu Filipa Sulimierskiego i z pomocą zgromadzonych przez niego materyałów.

TOM X
WARSZAWA
NAKŁADEM Władysława Walewskiego
Druk „WIEKU” Nowy-Świat Nr 61.
1889. 

Дозволено Цензурою
Варшава  18 Декабря 1888 r.

Milczyce, (po rus. Milczyci), wieś, pow. mo­ściski, 26 kil. na płd.-.wsch. od Mościsk, 10 kil. na płd.-wsch. od sądu pow., urz. poczt., st. kolej. i tel. w Sądowej Wiszni. Na zach. leżą Orchowice i Nikłowice, na płn. Putiatycze (w pow. gródeckim), na płd. wsch. Jatwięgi, na płd. Uherce Wieniawskie (w pow. rudeckim). Płd.-zach, część wsi przepływa pot. Wisznia. Wschodzi on tu z Jatwięg, a płynie na płn.-zach. do Nakłowic. Na praw. brz. Wiszni leżą zabudowania wiejskie (279 m.), na wsch. od nich wznosi się wzgórze jedno do 302 m. wys. (znak triang.), na lew. brz. Wiszni leży w lesistej płd. części wsi folw. Zręby wraz z leśniczówką. Własn. więk. (lwowskiej kapi­tuły łaciń.) ma roli or. 345, łąk i ogr. 57, past. 8, lasu 430 mr.; wł. mn. roli or. 697, łąk i ogr. 198, past. 54, lasu 12 mr. W r.1880 było 981 mk. w gminie, 35 na obszarze dwor. (między nimi 798 obrz. rz.-kat., 90 gr.-kat.). Par, gr.-kat, w Nikłowicach.

We wsi jest cerkiew pod wez. ś. Michała arch. Par. rz.-kat. w miejscu, dek. jaworowski, dyec. przemyska. Do par. należą wsie: Bar, Dubaniowice, Hołodówka, Hodwisznia, Jatwięgi, Koczerzyn, Makuniów, Milatyn, Nikłowice, Orchowice, Putiatycze, Szołominice i Uherce. We wsi jest kościół pod wez. ś. Katarzyny, konsekrowany w r. 1718. 0 par. milczyckiej jest podanie, jakoby ona sięgała jeszcze czasów ś. Wojciecha, a założo­na była przez jakiegoś księcia de Bibellsam (ob. Józefowicz: Kronika miasta Lwowa, tłum. Piwockiego, str. 448 i nast.).

Obszar tej parafii miał być tak wielki, iż do niej należały dzisiejsze parafie w Sądowej Wiszni i Stojańcu a paroch milczycki pobierał dziesięciny z miejscowości do tych parafij należących. W aktach biskupich znajdujemy pierwszą wzmiankę o par. milczyckiej pod r. 1477. Patronami beneficium i dziedzicami wsi byli w r. 1636 Wacław i Stanisław Dubianiewscy, lecz wkrótce potem przeszła wieś wraz z patronatem na metropolitalną kapitułę Iwowską obrz, łacińs. W r. 1687 zniszczył pożar plebanią, a wraz z nią prawa i przywileje służące oddawna do użytku tegoż kościoła i parafii. Józefowicz (l.c.) wspomina, że kościół, który on tu za­stał, gdy w r. 1695 przyszedł na proboszcza do M., był już trzecią lub czwartą z kolei budową na tem samem miejscu, gdyż pierwsze dla dawności poupadały Kościół dziś istnie­jący wybudował swym kosztem Józefowicz, otrzymawszy od kapituły dęby z lasów milczyckich, a równocześnie także plebanią, wikaryą i szpital. 

W M. jest szkoła etatowa 1-klasowa. 

                                                                                                                                                     Lu. Dz.