Z historii Sambora

 

 

fragment mapy z atlasu wydanego w Lipsku w 1881 

 

Kilka starych kartek pocztowych z Sambora