Arkusz danych 00

Nazwisko  
Imiona  
Nazwisko rodowe (dotyczy mężatek)  
Imię ojca  
Imię matki  
Nazwisko rodowe matki  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Data zgonu  
Miejsce zgonu - cmentarz w miejscowości  
Imię współmałżonka    
Nazwisko rodowe współmałżonka  
Data ślubu  
Miejscowości w których mieszkał/mieszkała

  
UWAGI :