Z informacji znalezionych na internetowych stronach parafii w Ołpinach, www.olpiny.tarnow.opoka.org.pl  opisujących tradycje związane ze świętami, podano informację o biskupie krakowskim J. Olechnowskim :

„W niektórych okolicach słano siano i słomę także na posadzki w kościołach. Biskup krakowski J. Olechnowski w roku 1780 zniósł te zwyczaje specjalnym edyktem, ale zachowały się one po domach rodzinnych i są żywe do dzisiaj”

Również w opisywanych tradycjach związanych z tradycją Lajkonika podano informację :

„Z biegiem czasu w pochodach cechowych podczas Bożego Ciała w Krakowie pojawiało się coraz więcej elementów komicznych, kontrastujących z religijnym charakterem procesji, coraz bardziej stawały się one rodzajem zabawy cechowej. Dlatego też biskup krakowski J. Olechnowski w 1787 roku zakazał odbywania podobnych pochodów (...). Zwyczaj Konika uratowały jednak norbertanki, które w ciągu całego prawie XIX w. wspierały obchód systematycznymi datkami, a w drugiej połowie tego samego wieku zapomogi Konikowi udzielał magistrat miasta Krakowa. Od 1898 r. już stale organizacyjnie i finansowo obchodem opiekuje się Towarzystwo Miłośników i Zabytków Krakowa”

Poszukując w dokumentach źródłowych informacji o tym biskupie znalazłem, dzięki pomocy dr Krzysztofa Benyskiewicza z Uniwersytetu Zielonogórskiego - w "Katalogu biskupów, prałatów i kanoników krakowskich" Ludwika Łętowskiego (t.3, Kraków 1852, s.394 i n.) informacje o Józefie Olechowskim - niestety bez "n".

Udało mi się dotrzeć do źródła informacji na które powoływali się autorzy ww. stron.  Są to "Dzieje obyczajów w dawnej Polsce" Jana Stanisława Bystronia - PIW 1976. Na stronach -  285 tom I i 64 tom II autor podaje informacje o biskupie krakowskim Józefie Olechowskim.