Anna Olechnowska z domu Napierała
druga żona Antoniego