Helena Olechnowska z domu Dziurzyńska

pierwsza żona Antoniego