Jerzy    Olechnowski                     

           Jurek  z  ┐on╣  Teres╣  i  dzieŠmi