Ryszard Olechnowski z ┐on╣ Mari╣, dzieŠmi i ich sympatiami