Z książki rodzinnej Henryka i Janiny Olechnowskich założonej w dniu ich ślubu 26.05.1937

 

"Pamietaj o tem stale, że tyle Twoja rodzina znaczy, ile może się wykazać własnym rodowodem. Uważ iż rodzina Twoja wywodzi się od niepamiętnych czasów, jednak dla braków różnych, a w pierwszym rzędzie książki rodzinnej, rodzina Twoja stanowi poniekąd młodą gałąź, która nie może się poszczycić żadnemi tradycjami. Dążeniem każdego człowieka winno być, umieć wykazać jak najodleglejsze zapoczątkowanie jego nazwiska i przywiązanych do tego nazwiska wielkich czynów i wielkich tradycyj."

 

   Obecnie w kraju mieszkają przedstawiciele trzech gałęzi rodziny Olechnowskich :

- linia Jana i jego syna Jakuba urodzonego w 1865 roku w Samborze - GALICJA

- linia Franciszka urodzonego w Milczycach - GALICJA

- linia "wrocławska" - brak bliższych danych. Podobno również wywodząca się z Galicji

oraz Olechnowscy mieszkający w USA - głównie w Nowym Jorku.  Prawdopodobnie potomkowie Szymona i jego żony Heleny - emigrantów również z Galicji ( lata 1913 i 1921).

 

 Proponuję, aby ta strona była miejscem wymiany informacji o przodkach naszej rodziny, oraz umożliwiła kontakt wszystkim żyjącym członkom rodziny Olechnowskich.

 

- arkusz danych o osobach zmarłych

- arkusz danych dla osób żyjących