Publikacje Krystyny Ratyńskiej - Olechnowskaiej

 

 1. Borecka Irena, Ratyńska-Olechowska Krystyna: Pogram podyplomowego studium edukacji czytelniczej i medialnej z biblioterapią. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2002
 2. Borecka Irena, Ratyńska-Olechowska Krystyna: Pogram podyplomowego studium bibliotekoznawstwa z biblioterapią. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2002
 3. Brzeziński Jacek, Pruchniewicz Anna,  Ratyńska-Olechowska Krystyna:   Technik informacji naukowej: program modułowy - symbol cyfrowy 348[03]; Nr programu 348[03] /SP/ MENiS / 2004.05.18 M
 4. Filinowicz Ewa,  Ratyńska-Olechowska Krystyna, Strzelecka Renata: Spojrzenie ekspertów na awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy. Interpretacja wyników ankiety. Biblioteka w Szkole 2006, nr 11   s.5-13
 5.  Harajda Ryszard, Ratyńska-Olechnowska Krystyna, Salus Grażyna: Młodzież a turystyka kwalifikowana. W: Studia i Materiały XVIII Pedagogika i Psychologia Zielona Góra: Wydawnictwo  Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1984, Z. 3   s. 121-132
 6. Harajda Ryszard, Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Schroniska młodzieżowe w opinii użytkowników. Zielona Góra: PTSM 1977
 7.  Ratyńska-Olechowska Krystyna: Rola biblioteki w reformowanej szkole. W: Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym. Red.  Jolanta Gwioździk. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2005.  s. 149-163
 8.  Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Centrum Informacji naukowej i Promocji w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze   www.cku.zgora.pl 2001
 9. Ratyńska-Olechowska Krystyna: Krytyczny odbiór artykułów prasowych. W: Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Red.  Wacław Strykowski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM  2002.  s. 303-304
 10. Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Opis bibliograficzny jako pomoc w pisaniu wypracowań o Wisławie Szymborskiej – Laureatce Nagrody Nobla 1996. Poradnik Bibliotekarza 1997  nr 4 s. 30
 11. Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Maria Skłodowska-Curie. Lekcja chemii dla uczniów I klasy szkoły średniej w bibliotece szkolnej. Poradnik Bibliotekarza 1997  nr 6 s. 30-31
 12. Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Miejsce biblioteki szkolnej w statucie szkoły.   www.odn.zgora.pl 1999
 13.  Ratyńska-Olechowska Krystyna. Techniki szybkiego czytania  Biblioteka w Szkole 2005, nr 3 s. 11-12
 14.  Ratyńska-Olechowska Krystyna: Wizerunek współczesnej biblioteki szkolnej a oczekiwania dorosłych użytkowników informacji.  www.cku.zgora.pl  2005
 15.  Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Wpływ mediów na tożsamość dorastającego człowieka.   www.cku.zgora.pl 2005
 16.  Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Wskazówki do planu rozwoju dla bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.  Biblioteka w Szkole 2003 nr 10 s. 3-5
 17.  Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 1/2 s. 58-59
 18.  Ratyńska-Olechowska Krystyna, Strzelecka Renata 
  Awans zawodowy nauczyciela po nowemu: zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego.  Biblioteka w Szkole 2005 nr 2 s. 2-4
 19. Ratyńska-Olechowska Krystyna, Strzelecka Renata. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego.  Biblioteka w Szkole 2005 nr 3 s. 8-10
 20.  Ratyńska-Olechowska Krystyna, Strzelecka Renata: Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego. Propozycje działań Biblioteka w Szkole  2005, nr 4 s. 9-11
 21.  Ratyńska-Olechowska Krystyna, Strzelecka Renata: Awans  zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego. Propozycje działań. Biblioteka w Szkole 2005, nr 5 s. 11
 22.  Ratyńska-Olechowska Krystyna, Sułek-Mulawa Ewa
  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wskazówki i propozycje  Biblioteka w Szkole 2006, nr 2  s. 4-10
 23.   Ratyńska-Olechowska Krystyna, Sułek-Mulawa Ewa: 
  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wskazówki i propozycje. Część 2  Biblioteka w Szkole 2006, nr 3 s. 1-6
 24.  Ratyńska-Olechowska Krystyna, Sułek-Mulawa Ewa: 
  Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wskazówki i propozycje. Część 3 Biblioteka w Szkole 2006, nr 5   s. 5-13
 25. Ratyńska-Olechowska Krystyna, Marzanna Uździcka:  Podyplomowe Studium Edukacji Czytelniczej i Medialnej z Bibliotekoznawstwem: program. Zielona Góra: Katedra Komunikacji Językowej i Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 2001

 

Zestawienie w 2007 roku.