Ślub Stanisławy Pawlickiej z Władysławem Olechnowskim      Nowa Sól  18.04.1949

01

   Antoni Olechnowski

02

   Wacława Olechnowska

03

   Władysław Olechnowski

04

   Stanisława Olechnowska

05

                       Pawlicki

06

   Mieczysława Pawlicka
07    Edward Olechnowski 08    Maria Olechnowska
09    Antoni (Tolek) Olechnowski 10    Jadwiga Olechnowska
11    Bogusław Olechnowski 12    Halina Olechnowska
13    Henryk Olechnowski 14    Irena Olechnowska - Reich
15    Danuta Olechnowska - Regulska 16    Marian Olechnowski
17    Halina Pawlicka 18    Marian Gaziński
19    ? 20    ?
21    ? 22    Aleksander Gaziński
23    ? 24    Czesław Gaziński
25    Bogdan Pawlicki 26    Józef Gaziński
27    Kazimierz Gaziński 28    Albina Gazińska
29                      Gazińska 30    ?
31    ? 32    ?
33    ? 34    Jerzy Olechnowski
35    ? 36    Władysława Maroszek
37    Marianna Jercha 38    Władysław Gaziński
39    Zenon Pawlicki 40    Józef Pawlicki